תכס הכנסת ספר תורה

ה׳ תשרי תש״פ

transparent for albums 3.png